Anadolu Türk Beylikleri Ve Özellikleri

Anadolu Türk Beylikleri

Karamanoğulları: Konya ve Karaman çevresinde kurulmuştur. Kendilerini Anadolu Selçuklu Devleti’nin mirasçısı olarak kabul ettikleri için, Anadolu Türk siyasal birliğini sağlama çalışmaları sırasında Osmanlılara en çok direnen beyliktir. 1277’de Türkçe’yi resmi dil olarak ilan etmişlerdir. Il. Bayezıd Dönemi’nde Osmanlı egemenliğine kesin olarak girmişlerdir.

Germiyanoğulları: Kütahya ve çevresinde kurulmuşlardır. ll. Murad Döneminde miras yoluyla Osmanlı topraklarına katılmışlardır.

Karesioğulları: Balıkesir, Çanakkale yöresinde kurulmuştur. Orhan Bey Döneminde Osmanlı egemenliğine girmişlerdir.

Candaroğulları: Kastamonu, Sinop dolaylarında kurulmuştur. Denizcilikte ilerlemiş, II. Mehmed Dönemi’nde Osmanlı egemenliğine girmiştir.

Aydınoğulları: Aydın, İzmir dolaylarında hüküm sürmüştür. En önemli yöneticileri Umur Bey, Ege’de Haçlı donanmaları ile mücadele etmiştir. II. Murad Dönemi’nde Osmanlı denetimine girmiştir.

Saruhanoğuiları: Merkezi Manisa’dır. Denizci bir beyliktir. I. Mehmed Dönemi’nde Osmanlı egemenliğine girmiştir.

Menteşeoğulları: Muğla ve Denizli çevresinde hüküm sürmüştür. Denizcilikle uğraşmış, II. Murad Dönemi’nde Osmanlı egemenliğine girmiştir.

Hamidoğulları: Antalya, Isparta bölgesinde hüküm sürmüştür. I. Murad Dönemi’nde satın alma yoluyla Osmanlı topraklarına katılmıştır. Ankara Savaşı’ndan sonra tekrar kurulan bu beyliğe II. Murad son vermiştir.

Ramazanoğulları: Adana ve çevresinde kurulmuştur. I. Selim Dönemi’nde Osmanlı topraklarına katılmıştır.

Dulkadiroğulları: Maraş ve Elbistan çevresinde kurulmuştur. 1. Selim Dönemi’nde bu beyliğin alınmasıyla Osmanlı Devleti, Anadolu Türk siyasal birliğini kesin olarak kuracaktır.

Osmanoğulları: Söğüt ve Domaniç yöresinde kurulmuştur. Kısa sürede coğrafi konumunun da avantajından yararlanarak büyüyecektir.

Beyliklerin genel özellikleri:

  • Kösedağ Savaşı’ndan sonra bağımsız olmuşlardır.
  • Birbirleriyle üstünlük ve egemenlik kurma mücadelesine girmişlerdir.
  • Moğol istilasından kaçan Türkmenlere kucak açmışlar, Anadolu’nun Türkleşmesine katkı sağlamışlardır.
  • Candaroğulları, Aydınoğulları, Menteşeoğulları, Saruhanoğuliarı, Karesioğulları Beylikleri denizcilikle uğraşmışlardır.
  • Genellikle I. Bayezid Dönemi’nde Osmanlı Devleti’ne bağlanmışlar, fakat Ankara Savaşı’ndan sonra tekrar kurulmuşlardır.
  • Karesioğulları Beyliği, Ankara Savaşı’ndan sonra tekrar kurulmamıştır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.