Fasulyenin Faydaları Nelerdir?

Kökeni ve Yayılışı: Güney Amerika kökenlidir. 16. yy’da Avrupa’ya getirilmiştir. Ülkemize hangi tarihte girdiği bilinmemektedir. Ancak Evliya Çelebi, seyahatnamesinde fasulyeden bahseder. Günümüzde dünyanın bir çok ülkesinde sevilerek yenen ve ülkemizde de vazgeçilmez durumdaki sebzelerden biridir. Çok sayıda türü olup yaygın bir şekilde kültürü yapılmaktadır.

Bitkisel Özellikleri: Fasulye türleri arasında habitus, çiçek, meyve ve tohum bakımından büyük farklar mevcuttur.
Bitki bir yıllık, derinlere inen kazık köklü, otsu, dik veya sarılıcı gövdeli, kısa veya uzun boylu, kısa veya uzun vejetasyonlu olup taze veya kuru olarak tüketilir. Yaprakları, uzun saplı ve genelde kalp şekilli; ucu sivri, düz, üzeri sarılıcı tüylü ve yeşil renklidir. Çiçekleri, beyaz, morumsu, kırmızı veya sarı renklidir. Hermaphrodit ve allogam’dır. Meyve bakladır. Uzunlukları, içerisindeki tohum sayısı, kılçıklı veya kılçıksız oluşu, büyüklüğü ve şekli türe göre değişir.

İçerikleri: 454 g. taze fasulyenin bünyesinde yüksek miktarda A vitamini (yeşilde 2.550, kuruda 520 ünite), 0.32-0.45 mg. B 1, 0.41-0.26 mg. B2, 2.5-1.7 mg. niacin, 58-79 mg. C vitamini, yüksek protein (yeşilde 9.8 g. kuruda 13.6 g), 31.5-42.8 g. karbonhidrat, 115-266 mg. kalsiyum, 180-288 mg. fosfor, 4.2-4.9 mg. demir ve daha bir çok mineral tuz ihtiva eder.

Fasulyenin Faydaları Nelerdir?

Fasulye; taze, konserve veya kuru olarak istifade edilir. Zengin bir içeriğe sahip olduğundan sofraların baş yemeği olmakla beraber, “fakirin eti” olma özelliğiyle ayrı bir öneme sahiptir. Değişik şekillerde yemeği yapılarak değerlendirilir.

Halk hekimliğinde; kaynatılmış suyu kalp ve böbrek ağrılarında, kan şekerini düşürmede, vücutta su toplanmalarına, romatizma, mesane, böbrek ve idrar yollarındaki kronik hastalıklara karşı başarı ile uygulanmaktadır. içerdiği Phasol ve Phaseolin maddeleri kan şekerini düşürmede kullanılan insülin karakterinde olup, şeker hastaları tarafından eskiden beri kullanılmaktadır. Benzer şekilde albümini de düşürür.

Özellikle pankreas bezinin çalıştırılmasını sağlayarak böbrek taşlarının düşürülmesinde, karaciğer yetersizliğini giderdiğinden kalbin düzenli çalışmasını sağlamada, dolayısıyla vücudun güçlendirilmesinde, bedeni ve zihinsel yorgunlukların giderilmesinde güvenle uygulanır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.