Deri Hastalıkları Nelerdir? Çeşitleri, Belirtileri Ve Tedavi Yöntemleri

Deri hastalığı, deride görülen çeşitli hastalıkların topluca belirtilen tıp terimidir. Bu hastalıklar ya dış etkenlerin doğrudan etkisiyle yada bedenin başka bölümlerindeki hastalıkların belirtileri olarak ortaya çıkarlar. Genetik etkenler deri hastalıklarının ortaya çıkışının kolaylaştırabilirler; bazen de, bu hastalıkların doğrudan nedeni olabilirler

Bozunlar. Deride ortaya çıkan anormal değişikler, yani bozulanlar, tahriş ve tedavi bakımından önem taşıyan öğelerdir. Deride çeşitli bozulanlar ortaya çıkabilir ve bunların tümü hastalığa bağlı olmayabilir.Çevresindeki deriden farklı renkte, deride kabarıklık oluşturmayan, düz bozunlara, çil adı verilir. Deride bir kabarıklık oluşturan küçük , sert bir kitleyse, papül, ben yada siğil olabilir. Kabartı, sözgelimi bir böcek ısırması sonucu ortaya çıkan, bir alerji yanıtının neden olduğu geçici bir bozumdur. Nodül, bazı urlarda ve kistlerde olduğu gibi, daha derinlere inen sert bir kitledir. Sözgelimi su çiçeğinin erken döneminde görülenler gibi, içi duru bir sıvıyla dolu çok küçük deri kabarcıkları “vezikül” diye, çoğunlukla yanma sonucu oluşan büyük kabarcıklarsa “bül” diye adlandırılır. Sözgelimi suçiçeğinin geç döneminde görülenler gibi, içinde irin bulunan kabarcıklara “püstül”denir. Deri içinde kan yada kan pigmentlerinin çökelmesinin yol açtığı renk değişikliğiyse “purpura” diye adlandırılır.

Bu tür bozunların görünüşünü, ikincil değişiklikler değişikliğe uğratabilir: Sedef hastalığında ya da kepeklenmede görüldüğü gibi ölü derinin pulanması; inpetigoda(çakma hastalığı) görüldüğü gibi , deri dışına sızmış maddenin kurulmuş kitlelerinden ortaya çıkan kurul kabuklar;atlet ayağında görülen deri yarıkları ya da derinin çatlakları;bir ya da daha çok deri tabakasının yıkılmasıyla alttaki dokunun ortaya çıkması olan ülserler (yaralaşmalar); kaybolan dokunun yerine gelen yani oluşmuş bağ dokusundan kaynaklanan yara izleri;normal deri kat ve çizgilerinin aşırı biçimde belirginleştiği kalınlaşmış pullu bir bölgenin oluşması vb. Birbirinden farklı birçok hastalıkla deri bozunları görülebilir;ayrıca bu hastalıklardan her birinde birçok farklı bozun bulunabilir.

Kötücül urlar:Bedenin herhangi bir yerinden metasız yapmış her türlü ur, deride ortaya çıkabilir.Deride kötücül urlara yol açan kanserleri arasında özellikle meme kanserleri ,kan kanserleri ve onlarla ilgili hastalıklar sayılabilir. Ayrıca, doğrudan doğruya deriden kaynaklanan birçok kötücül ur da vardır. Bunların dördü üstünde durmak gerekir. Taban hücre  karsinomu, üst derinin taban hücrelerinden kaynaklanmış olabilir ve hemen hiçbir zaman metastaz yapmasa da (başka organlara atlamasa da), bazı durumlarda yerel dokulara yayılabilir;kolayca tedavi edilir. Yassı hücre karsinomuysa, metastaz yapar.Bu urların ikisi de, özellikle yaşlılarda ve fazla güneş altında kalan kişilerde yaygın olarak görülür. Kötücül melanom, benleri oluşturan embriyon kökenli dokudan kaynaklanır. Çocukluk dönemlerinde fazla güneş altında kalanlarda daha yaygın görüldüğü sanılan bu ur, çok çabuk ve yaygın metastaz yapar. Eskiden çok ender görülen kaposi sarkomu adlı ur da, günümüzde AİDS nedeniyle daha sık görülmektedir.

Kimyasal ve fiziksel etkenlerin yol açtığı deri hastalıkları:Enfeksiyona yol açıcı organizmaların yanı sıra, kimyasal ve fiziksel etkenlerden de kaynaklanan deri hastalıkları arasında temas kökenli deri iltihabı, güneş yanığı, sıcak isiliği, bunyonlar, nasırlar sayılabilir. Temas kökenli deri iltihabı deride yer yer kaşınma, yanma duyumlarının kabuklanmasıyla belirti verir. Derinin kimyasal maddelerle, zehirli sarmaşık gibi tahriş edici maddelerle ya da kişinin alerjisi  olduğu maddelerle temastan kaynaklanan ivegen ya da süreğen bir deri iltihabıdır; “egzama” diye adlandırılan biçiminin nedenleriyse, genellikle karanlıktır. Belirtileri arasında deride deride ağrı, mide-bağırsak bozuklukları, kırıklık ve bitkinlik de sayılabilir. Derilerinin rengi çok açık kişilerde güneş yanığı olasılığı daha yüksektir. Sıcaktan ileri gelen isilik, bebeklerde ve şişman erişkinlerde sık rastlanan bir deri hastalığıdır. Sıcak ve nemli havalarda, derinin örtülen bölümlerinde yanma, kaşıntı ve küçük küçük kabarcıkların bir araya toplanmasıyla belirti verir. Söz konusu kabarcıklara ter bezlerinin tıkanması yol açar. Ayaklarda ve ayak parmaklarında ortaya çıkan bunyonlar ve nasırlar beden ağırlığının ayakların üstünde dağılmasını engelleyen bedendeki biçim bozukluklarından ya da ayağa uymayan ayakkabılar giymekten kaynaklanır. Bazı kişilerde, ayak derisinin sürtünen yerlerinde nasır oluşumu, genetik yatkınlıktır.

Deri sıcağın, elektriğin, ışınların ya da kimyasal maddelerin etkisinde kaldığında, yanıklar oluşabilir. Yanığın derecesine-yani, yıkıma uğrayan deri tabakalarının derinliğine ve etkilenen alanın genişliğine-bağlı olarak, bir deri aktarımı  ameliyatı gerekli olabilir. Büyük yanıklarda, hastanın kendi derisinden yetecek miktarda deri aktarımı yitimini azaltmak için geçici bir önlem olarak başka insanlardan ya da domuzlardan alınan deri parçaları yada sentetik deri parçaları kullanılabilir. Yüksek enerjili ışınımlar, deri kanserlerine yol açabilir

Enfeksiyon kökenli bozukluklar:En yaygın deri hastalığı olan ergenlik sivilcesi (akne), ergenlik dönemindeki hormon salgılama değişikliklerine eşlik etiği düşünülen ve sık rastlanan bir deri hastalığıdır. kıl kesicilerinin, apseyle sonuçlanan, daha derin ve daha ciddi enfeksiyonlarıdır. Şiddetli ağrılara neden olabilir ve iç organlarda ciddi (bazı durumlarda da öldürücü) ikincil hastalıklara yol açabilirler.

İmpetigo (çakmak hastalığı) ve yılancık (erisipel), derideki sıyrıklardan bazı streptokokların girmesi sonucu  ortaya çıkan deri enfeksiyonlarıdır. impetigo, yere, kabuklu bozunlar oluşmasıyla belirti verir. Çok daha ciddi bir hastalık olan yılancıktaki bozunlar, genellikle geniş bir biçimde uzanan kızarmış, şişmiş ve su toplamış kuşaklar halindedir. Her iki hastalık da, özelikle ortaya çıkmalarına yol açan streptokok türünün hastalığa yol açıcılık gücünün yüksek olması durumunda bulaşıcı olabilirler. Yılacığın bazı biçimleri, derinin geniş alanlarına hızla yayılarak aşırı bitkinlik ve ölüme yol açabilir. Saçlı deride, bedende ve kasıkta görülen mantar enfeksiyonları, içiçe halkaları biçiminde gelişen bozunlara yol açarlar.Atlet ayağı, çoğunlukla, enfeksiyon yerinde kaşınma, yanma, batma ve doku sıvılarının sızmasıyla gelişir.

Uyuz ve bitlenme, asalak kökenli enfeksiyonlardır.Uyuz, derinin içine kenelerin gömülmesinden kaynaklanır. Kenelerin atık ürünlerinin deriye salınması, özelikle geceleri, şiddetli kaşıntıya yol açar. Erişkinlere uyuz, çoğunlukla uyuz olan insanlarla aynı yatakta yatmak ya da cinsel ilişkide bulunma sonucu geçer. Bitlenme, saçlı deride, bedende ya da kasık bölgesinde olur. Bu üç tür bitlenmeden her birine farklı bir türü yol açar. Kasık biti bitli nesnelerden de oluşabilir.

Deride en yaygın virüs hastalıkları uçuk ve zondadır. Uçuk genellikle ağız yöresinde görülür; çoğunlukla da ateşli hastalıklardan, güneş yanığından, zayıflamadaysa da sinirsel gerginliklerden sonra ve adet dönemleri sırasında aynı yerde yinelenme eğilimi taşır. Zona hastalığıysa (“kuşaklama hastalığı”da denir), suçiçeğine neden olan virüsün derideki sinirlerde oluşturduğu ağrılı bir enfeksiyondur. Çoğunlukla, bir sinirin yolu üstünde oluşan kuşak biçimi döküntülerle birlikte görülür.

Siğiler, ilk gençlik çağlarında yaygın olarak bir başka virüs kökenli enfeksiyon çeşididir. Bedenin farklı yerlerinde farklı siğil tipleri görülür;bunların her birine özel virüs yol açar. En yaygın siğiler, bedenin her yerinde, ama en tipik biçimi elerde görülen küçük, boynuzsu yumrucuklardır. Birçok kişide, siğiler birkaç ay ya da birkaç yıl sonra kendilliklerinden kaybolurlar. Ayrıca bazı cerrahi yöntemlerle çıkarılabilirler. Buna karşılık, yaşlılarda görülen siğiler daha ciddi olabilirler.

Deri iltihabı: Deride bakteriler, mantarlar , asalaklar ve alerjiye yol açıcı yabancı maddeler (alerjenler) gibi etkenlerin yol açtığı iltihap yada tahriş. Deri iltihabı (ya da dermatit) doğrudan doğruya derinin dış etkenlerle temasından kaynaklanabileceği gibi, bedenin başka yerlerindeki hastalık ve bozuklukların sonucunda olabilir. Belirtileri arasında kaşıntı, yanma, kızarıklık, su toplama ya da ödem sayılabilir. Kaşıma , ikincil bakteri enfeksiyonlarına yol açabilir.

Dış etkenlerde doğrudan temas sonucu ortaya çıkan temas kökenli deri iltihapları, birincil tahriş, alerji kökenli  deri iltihabı ve fotokimyasal deri iltihabını içine alır. Birincil tahriş, deri iltihabının en yaygın biçimidir; deriye temas eden bazı kimyasal maddelerin doğrudan doğruya zehirleyici etkilerinin neden olduğu bir rahatsızlıktır.

Alerji kökenli deri iltihabı, bağışıklık mekanizmalardan kaynaklanır ve kozmetik ürünleri, kimyasal maddeler, bitkiler, ilaçlar, bazı kumaşlar, takılar gibi etkenlerden önceden edinilmiş duyarlılık sonucu ortaya çıkar. fotokimyasal deri iltihabı, kişinin, derisi üstünde ışığa duyarlı kimyasal maddelerle birlikte ışık etkisinde kaldığı durumlarda görülür. Atopik dermatit ya da egzamaysa, aile üyelerinde astım ve saman nezlesi bulunan kişilerde görülür. Staz deri iltihabı (bacak ezgaması), damar hastalıkları bulunan yaşlılarda çıkar. Deri hastalıkları resimli deri hastalıkları çeşitleri deri hastalıkları isimleri egzama deri hastalıkları ve tedavi yolları deri hastalıkları nelerdir deri hastalıkları hastanesi deri hastalıkları nelerdir vikipedi deri iltihabı nasıl tedavi edilir deri iltihabı bitkisel tedavi deri kanseri deri iltihabı tedavisi deri altı iltihabı deri iltihabı nasıl geçer deri iltihabı için antibiyotik deri iltihabı tedavi

23 Yorum

  1. Allah kimsenin başına getirmesin böyle bir hastalık. Size de yazınız için teşekkür ederim

  2. Çok güzel mekale olmuş elinize ve emeğinize sağlık bilmediğim herşeyi öğrendim teşekürler.

  3. Geri bildirim: Cilt Hastalıkları Çeşitleri
  4. Benim hastalığım hiç bir yerde yok malesef bulamıyorum cilt hastalığı ama hiç bir yerde yok arkadaşlar

  5. Benimde deri hastaligini ciltimdeki yanma kasinma gerilme ve karincalanma var disinda hic bir sey yok ama icten cok aciyor psokolojim bozuldu cok kutu bir senedir gitmedigim doktor kalmadi vede hala gecmedi Allah hic kimseye caresiz dert vermesin

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.