Deniz Suyundan İçme Suyu Nasıl Elde Edilir?

İçme suyunun kısıtlı olduğu yerlerde deniz suyundan tatlı su elde edilmesi önemlidir. Bunun için birçok farklı ayırma yöntemi kullanılmaktadır. Bunlardan belki de en önemlisi ters osmozdur.

Ters osmoz yönteminin etkili bir şekilde kullanılabilmesi için modüllerin ve diğer tesis parçalarının yapısal olarak belli koşullar taşıması gerekir. Ayrıca bu yöntemin herhangi bir engele uğramadan kullanılabilmesi için acı suya ya da deniz suyuna ön işlem uygulanmalıdır. Ön işlem; zar çeşidi, modül sistemi ve işlenerek suyun bileşimi göz önünde bulundurularak yapılmalıdır. Zarları tıkayan ve zarar veren maddeler, tesisin çalışma verimini düşürür, zar yapısını ve materyalini bozar. Ön işlemle ulaşılacak sonuçlar şunlardır:

 • pH değeri, zar malzemesinin dayanıklılığına bağlı olarak tercihen 5-7 asidik karaktere ayarlanır.
 • Süspanse olmuş partiküller ve organik içerik ön temizlemeyle ayrılır. Böylece zar üzerinde kir oluşumu engellenir.
 • Doyma konsantrasyonu aşıldığında karşılaşılabilecek tortu oluşumu engellenir.
 • Mikroorganizmaların zar üzerinde oluşturabileceği kirlenme önlenir.

Ön temizleme işlemi sırasında işlenecek su içerisinde süspanse olmuş ve çözülmüş organik ve anorganik maddeler ayrıştırılır. Ardından bakteri oluşumunu önlemek için havalandırma işlemi gerçekleştirilir. Ayrıca bu aşamada dezenfekte edici madde ilave edilerek sertlik azaltıcı iyon değiştirme işlemleri gerçekleştirilir. Bu işlemlerle zarı bloke eden etkenler ortadan kaldırılır. Zarlar, sistemdeki esas ayırıcı birimdir. Amaca göre hazırlanmış zarlar çeşitli modül sistemleriyle birleştirilerek işlenecek suya en uygun sistem kurulmuş olur.

Kısa Açıklamalar:

 1. İnsanların kullanabileceği su oranı her geçen gün azalmaktadır.
 2. Fabrikalar olmasa içme suyu kaynakları asla kirlenmez.
 3. Tatlı su olarak sınıflandırılan sularda çözünmüş tuz bulunmaz.
 4. İçerisinde bol miktarda kalsiyum, magnezyum ve demir iyonu bulunduran sulara sert su denir.
 5. Su arıtma tesislerinde ham su ilk önce kum filtrelerden geçirilir.
 6. Su arıtma tesislerinde son aşama, dezenfektan ilavesidir.
 7. Süzme yöntemi kullanılarak deniz suyun-dan içme suyu elde edilebilir.
 8. Kaynak sularının bileşimiyle işlenmiş suların bileşimi birbirinden farklıdır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.