Boya Nedir? Özellikleri Nelerdir?

Boya, temel olarak üç bileşenden oluşur. Bunlar bağlayıcılar, çözücüler ve renklendiricilerdir. Peki, boyadaki bu üç temel bileşenin işlevi nedir?

İncelendiğinde renkiendiricilerin genellikle metal bileşikleri olduğu fark edilebilir. Bu bileşikler boyaya toz halinde katılır ve çözücü içinde çözünmez. Farklı renklerde boya üretebilmek için farklı metal bileşiklerinden yararlanılır. Örneğin kırmızı renkler demir bileşiklerinden, sarı renkler kadmiyum bileşiklerinden, yeşil renkler ise bakır bileşiklerinden üretilir.

Boyaların belki de en önemli bileşeni bağlayıcı maddelerdir. Bu maddeler, boya kururken yani boyadan çözücü ayrılırken polimerleşme tepkimesi sonucunda katı haldeki renk maddelerinin uygulandığı yüzeye bağlanmasını sağlar. Bu sayede kurumuş boya tabakası yüzeye yapışmış olur.

Bayanın yıkanabilirlik, sertlik, yapışkanlık, parlaklık, renk dayanıklılığı gibi özelliklerini belirleyen etken, bağlayıcı maddelerin cinsi ve miktarıdır. Bu nedenle bağlayıcı maddelerin seçiminde çok dikkatli olmak gerekir.

Boyaların üçüncü bileşeni çözücülerdir. Çözücüler, bayanın akışkanlığını ayarlamak için kullanılır. Bunlar uçucu olduklarından, boya tabakasının oluşmasına katkıda bulunmazlar.

Boyalardaki çözücülerin, organik (toluen, ksilen, aseton, benzin gibi) ve anorganik (su gibi) olarak sınıflandırılabileceği görülür. Dolayısıyla boyalar genel olarak iki grupta toplanabilir. Çözücüsü su olan boyalara su bazlı, çözücüsü organik madde olan boyalara ise çözücü bazı! boya denir.

Günlük yaşamda en fazla kullanılan çözücü bazlı boya, yağlı boya; su bazlı boya ise plastik boyadır.

Kullanım alanları araştırılırsa boyaların, binaların iç ve dış yüzeylerinin kaplanması, resim yapımı, pencere ve kapıların metal ve ahşap kısımlarının boyanması gibi pek çok alanda kullanıldığı görülebilir. Boyaların bu gibi alanlarda kullanılmasının temel nedeni, estetik görünüm vermek ve maddeleri dış etkenlerden korumaya çalışmaktır. Örneğin duvarları plastik boyayla boyadığımızda odamız daha estetik ve temiz görünmektedir.

Polimerleşme tepkimelerinde makromoleküller (çok büyük moleküller) oluşur. Oluşan bu makro-moleküller, boyanın sürüldüğü yüzeye tutunmasını Sağlar.

Yağlı boyada film oluşumu, etilenin polimerizasyonuna, su bazlı boyalar-da film oluşumu ise poliamid polimerisyonuna benzer.

2 Yorum

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.