Goril Nedir? Boyu, Kilosu ve Özellikleri Nelerdir?

GORİL (Gerilla), büyük insansı maymunlar’ın en büyüğüdür. Ağır ve geniş yapılıdır. Ayakta durduğu zaman, çok uzun olan kolları baldırlarının yarı yerine kadar iner. Çok iri bir erkeğin 300 kilo gelmesi mümkündür; mamafih 200 kiloyu geçenleri azdır. Goril’in boyu 1.65 metreyi bulmakta, kolları açıkken ellerinin arasındaki uzaklık bazen 2.40 metreye ulaşmaktadır. Arslan bile böyle kudretli bir yaratıkla kavgaya tutuşmaktan kaçınacağından, goril’in tabii düşmanı yoktur.

Goril, vücudunun büyüklüğüne ve köpek dişlerinin korkunçluğuna rağmen, bir hücuma hedef olmadıkça tehlikeli değildir. Meyva ve sebze ile beslenmekte, hiç bir zaman karnını doyurmak için başka hayvanları öldürmemektedir. Bu büyük gerçek maymun’un kadınları ve çocukları da kaçırdığı yalandan insanlarla karşılaşmaktan daima kaçınır.

Dişi goril en ufak bir tehlike belirtisi karşısında hızla geriler. Erkeği bunun üzerine yerinden kalkar ve gözlerinde korkunç bir parıltıyla düşmanına bakar, arkasından yumruklarıyle göğsünü döverek korkunç bir kükreme salıverin Sert havlamalarla başlayan bu ses, gırtlağından kopan derin bir gürlemeyle son bulur. Tecrübeli goril avcısı son dakikada ateş etmesi gerektiğini bilir. Zira kurşun hedefin! bulamadığı takdirde, canavar derhal üzerine saldıracaktır. Gelgelelim, en kuvvetli insan bile goril’e karşı koyamaz. Bu canavar, korkunç tırnaklarla silâhlı elinin bir vuruşuyla düşmanın barsaklarını yere döker, göğsünü deşer, yahut kafa tasını parçalar. Goril’in saldırısına uğrayan kimse, ne silâhını tekrar doldurmaya, ne de kaçmaya vakit bulabilir. Bu maymun gençken bile fevkalade kuvvetlidir. İki buçuk yaşında bir goril’i dört kişi zor zaptedebilir.

Goril sürüleri: Goril sürüsü sadece ailenin üyelerinden: Yetişkin bir erkek, bir veya iki dişi, yavruları ve birkaç genç goril’den müteşekkildir. Hepsinin sayısı ekseriya altıyı geçmez. Sürü, arasına yabancı kabul etmez, bununla beraber bazen yiyecek ararken, goril’lerin bir araya geldikleri görülür. Göçebe olan goriller her gece bir yerde kamp kurarlar, sabaha ise tekrar yola düzülürler.

Goril, geceleyin uyumak için kendine kaba saba bir yuva hazırlar. Gençlerle bazı dişiler ağaçlara tırmanır ve geceyi orada geçirirler. Fakat yetişkin erkekler bazen tırmanamayacak kadar ağır olduklarından, aşağıda kalırlar. Bu arada bir ağaca arkalarını verir ve yapraklardan, ince dallardan meydana gelmiş bir yuvanın üzerine yerleşirler.

Gündüzün goril’lerin hayatı hemen tamamıyla yerde geçer. Genel olarak parmak eklemlerine dayanarak dört ayak üzerinde yürürler. Vakit vakit art ayaklarının üzerine kalkarak bu vaziyette kasa bir mesafe katettikleri de olur, Koşarken, vücutlarının bir yanındaki kol ve bacak sırtlandaki gibi bir arada hareket eder.

John adında bir goril: Goriller, gerçek maymunlar arasında zeka itibariyle üçüncü gelirler. Birincilik şempanzelerde, ikincilik ise orangutanlardadır. Fakat istisnalar da vardır. John bunlardan biriydi.

Özel Dişi goriller arasında, yavrusuyla ilgilenenlere karşı anlayışlı davrananları da vardır. bakıcısının, yavrusunu kontrol etmesine ses çıkartmaz, hatta bundan zevk alıyormuş gibi onları merakla da seyreder. Ama bu ilgi fazla sürerse, yavrusunu derhal almak ister.

Her anne gibi dişi goril de yavrusuyla saatlerce oynamak ister, Onu kollarından tutarak havada sallar, hoplatır, o da olmazsa sırt üstü yere yatıp karnının üzerine oturtur. Yavru goriller kısa zamanda gelişip kuvvetlenirler.

Esrarengiz goril: Filmlerde ve sirklerde o kadar reklam edilmesine rağmen, goril hakkında babalarımızın zamanına kadar pek az şey bilinmesi, hele bu maymunun yüz sene önce hemen hemen tanınmaması gerçekten şaşılacak bir şeydir.

Eski edebiyatta bu maymundan bahsedilmesine edilirdi, ama Birleşik Amerika’da ilk goril kafatası ancak 1847’de incelendi. Epey zaman sonra mütehassıslar hala tanımıyorlar, hayvanat bahçelerinde bulunan numuneler, yanlışlıkla şempanze diye tanıtılıyordu. İlk goril Londra Hayvanat Bahçesi’ne 1887’de geldi. Birkaç kuşak öncesinin yazarı Paul du Chaillu’nun goril öldüren ilk beyaz adam olduğu, fakat onun bile, bu hayvanı şempanze ile karıştırdığı rivayet olunur.

Goril’in geniş bir ağzı ve geriye kaçan bir çenesi vardır. Dudakları ince, kulakları şempanze’ninkilere göre ufaktır. Boynu da kasa olduğundan, iri kafası geniş omuzlarının üzerinde oturuyor hissini uyandırır. Başparmağının durumu dolayısıyla eliyle öteberi tutabilir. Dişi, erkekten belirli derecede daha küçüktür.

Goril’lerin başlıca iki tipi vardır. Siyah renkte olan dağ gorili, Afrika’da Kivu Gölü çevresindeki ormanlık dağlar bölgesinde ve Belçika Kongosu’ndan, doğuda Uganda sınırına kadar uzanan sıradağlarda yaşar.

Sahil gerili gri renktedir. Bu hayvanın yurdu, Ekvator Afrikası’nın batı kıyısındaki yağmur ormanlarıdır. ihtiyar, goril’lerin rengi griye döner. Goril’lerde yirmi iki yaşın, insanlardaki yetmiş yaşa eşit olduğu söylenir. Öyle olduğu halde bu büyük insansı maymunlar’ın bazıları yirmi sekiz yaşına kadar, hatta daha bile fazla yaşadıkları görülmüştür.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.