Tutum Nedir? Tutum Kaynakları Ve Özellikleri

Günlük hayatta bizi ne kadar etkiler?  Bunun cevabına bakalım. Tutum, bireyin belli bir nesneye  ya da kişiye karşı göstermiş olduğu düzenli davranışlardır. Bu tanım en geniş ve kabul gören tanımdır.

Sosyolojik olarak tanımı ise, bireyin belli nesnelere karşı, toplumsallaşma süresinde edindiği tecrübelerine dayanarak bu olgulara karşı göstermiş olduğu tavır ve davranışlardır.Psikologlar açısından tutumun tanımı da şöyledir, bir bireye atfedilen ve onun bir soyut nesne ile ilgili duygu, düşünce ve davranışlarını etkileyen şeylerdir.

Tutum, soyut kavramlar arasında yer almaktadır. Örneğin çevremizden herhangi biri matematiği sevebilir, ama onun kardeşi sevmeyebilir.Yıllardır kullandığımız bir nesneyi reklamlarda o işlevi gören farklı bir ürün bulduğumuzda, yeni olanını alırız.

Bireyler, kişilik gibi tutumlarını ailesinden, arkadaşlarından, hayat tecrübesinden alır. Birey sürekli günlük hayata olaylara, kişilere, kurumlara  ve nesnelerle karşı karşıya gelmektedir. Bu da bireylerin bu şeylere beli davranışlar göstermesine neden olur.

Tutumlarda diğer insani özellikler gibi bireyleri birbirinden ayırmaktadır. Günlük hayata bu karşı karşıya kaldığımız objeler, kurumlar ve olaylar; bireyin tecrübelerini, inançlarını, değerlerini ve normlarını oluşturur. Bireysel tutumlarımız hayat boyu geçirdiğimiz tecrübe ve deneyimlerin sonucu oluşur.

Bireyin çevresi arkadaşları, grupları değiştikçe tutumları da değişmektedir. Bunun için bireylerin tutumlarını ve davranışları gözle görmemiz mümkün değildir. Bunu görebilmemiz için birey başkalarına göstermiş olduğu düzenli davranışlarla öğrenebiliriz.

Tutumları Etkileyen Faktörler

  • İnançlar,
  • Değerler,
  • Normlar

İnançlar tutumlarımızı çok etkilemektedir. İnançlar, bilgi, kanaat ve imanı kapsayan psikolojik bir olaydır. Bilgi kanaat ve inançlarımızı açığa vurduğumuz zaman bunu davranış ve tutumlarımızla ifade ederiz. İnançlar ve tutumlar insanlara günlük hayatta, daha sağlıklı kararlar alma ve bu kararlara süreklilik kazandırma, günlük olaylar hakkında yorumda bulunma ve bu olaylara alternatif çözüm yolları bulmada bize yardımcı olmaktadır.

Değerler, bir sosyal grubun veya toplumun varlığını işleyişini, birliğinin devamının sağlamasında, tüm toplum ve grup üyelerince üstünde uzlaşılan ve kabul edilen, onların ortak duygu, düşünce, amaç ve menfaatini yansıtan genel ahlak ve inanç sistemidir. Örneğin İstiklal marşı, Türkiye bayrağı, ormanlar, ortaklaşa kullanılan dil, TBMM, Atatürk Türkiye toplumunun ortak  değerleridir. Bunlara karşı toplumda herkes hemen hemen aynı tutumları gösterir. Değerler içinde yaşanılan toplumdan öğrenilir. Toplumların kültürel yapıları da değerler açısından tutumları etkilemektedir. Değerler kolay kolay değişmezler.

Normlar, bir toplumda davranışların o toplumun genel yapısıyla hukuku ile uyup uymadığını  gösteren kurallar ve standartlardır. Normlar aynı zamanda davranış kalıplarıdır. İnsanların yaşadığı toplumun normları onları objelere, olaylara  ve bireylere karşı tutumlarını etkileyen üç faktörden biridir.

Bireyin tutumlarını ancak; karşı karşıya kaldığı nesne, birey ve olaylarla ölçebiliriz.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.