Malezya Nasıl Bir Ülke? Nüfusu, Tarihi, İklimi, Ekonomisi

KONUM Malezya Endonezya’nın kuzeyinde yer alır. Ülke, farklı iki bölümden meydana gelir. Bunlardan birincisi, Malakka Yarımadasını için alan batı Malezya, diğeri de bu yarımadanın doğusundaki Barneo Adası’nın kuzey kesiminde bulunan Doğu Malezya’ dır.

Malakka Yarımadasında Tayland ve Singapur ile komşudur. Barneo Adası’nda yer alan toprakları ise, Endonezya ile uzun bir kara sınırı teşkil etmesinin yanı sıra küçük bir kıyı ülkesi olan Brunei’yi kuşatır. Barneo Adası, Malezya’nın yüzölçümünün yandan fazlasını oluşturur. Yüzölçümü 329. 749 km2, nüfusu 218 milyon, başkenti Kuala Lumpur’dur.

SİYASİ COĞRAFYASI Avrupalılar Güneydoğu Asya’yı ele geçirmeden önce, bugünkü Batı Malezya, Tayland’a bağlı küçük kabile devletlerine bölünmüştür. Bu devletler daha sonra bağımsızlıklarını kazamdı. 14. yüzyılda Malayla merkezi Malakka olan bir krallık kurdular. Bu bölgeye ulaşan ilk Avrupalılar, Portekizliler oldu ve 1511’de Malakka’yı ele geçirerek Malaylar`ı güneye sürdüler, İngilizler ile Hollandalılar da, Portekiz’in baharat ticaretinden elde ettiği büyük kazançtan pay istediler. Hollandalılar 1641 de Malakka’yı Portekiz den aldılar.
18. yüzyılda ortalarında, Hindistan’daki İngilizler, Çin’le ticaretlerini başta çay olmak üzere geliştirdiler. Malakka Boğazı yoluyla Çin’e giden İngiliz gemilerinin Malakka yarımadasında bakım ve onarım için konaklayacakları bir yere gereksinmeleri vardı. Böylece, Doğu Hint Kumpanyası, Kedah Sultanından Penang Adasını kiraladı. Penang, çok işlek bir limana dönüştü ve Hollanda ticareti için güçlü bir rakip oldu. 1819’da Singapur Adasına yerleşen İngilizler, 1867’de Singapur, Malakka ve Penang Adasının yönetimini ele geçirdiler.
17. yüzyıl boyunca Kuzey Borneo (bugün Sabah), Brunei Sultanının denetimindeydi. Bu bölge, daha sonra hizmetleri karşılığında Filipinlerin sulu Sultanına verildi. İngilizler, 1762’de Manilaiyı aldıkları zaman İspanyolların elinde tutsak olan Sulu Sultanını özgür bıraktılar. Sultan da karşılık olarak Kuzey Borneo üzerindeki haklarını İngiliz doğu Hint Kumpanyasına devretti. 1888’de Kuzey Borneo ile Saravak, İngiliz yönetimine girdi. 1914’e kadar Batı Malezya’nın tüm eyaletleri İngiliz koruması altına girmiştir.

YERYÜZÜ ŞEKİLLERİ Ülkenin bulunduğu adalarda kıvrımlı ve kırıklı tortul kayalardan oluşmuş araziler yaygındır. Adalarda kabaca kuzey-güney yönünde uzanan dağ sıraları bulunur. Buralarda yüksek zirveler 2000 m’yi aşar. Karstik şekiller açısından zengindir. Adaların kıyılarında alüvyon alanlar, kumul sırtlan ve deltalar yer alır.
Batı Malezya’nın belkemiğini yarımada boyunca zigzaglar çizerek uzanan dağlar oluşturur. Irmaklar ve çaylar bu dağların iki yanından akarak denize ulaşır. Doğu kıyılarında palmiyelerle çevrili gümüş renkli kumsallar, açıklarda güzel görünümlü adalar vardır. Bu kıyılarda, ırmaklar mangros bataklıklar ağır ağır Malakka Boğazına akan Borneo’nun kuzeybatı kıyısındaki (Saraval) kıvrımlı tepeler ve çok sayıda akarsuların yer aldığı bataklık kıyı ovası güneyde dağlarla çevrilidir. Kuzeyde bulanan Sabah da dağlık bir bölgedir ve 4, 100 metreye ulaşan yükseldiğiyle Güneydoğu Asya’nın en yüksek dağı olan Kinebolu buradadır. Sabah’m doğu kıyısı bataklık olmakla birlikte, batı bölümünde verimli bir ova vardır. Birkaç derin körfez elverişli limanlar oluşturur.

İKLİM VE BİTKİ ÖRTÜSÜ Ülke, ekvatoral bölgede yer alması nedeniyle yıl boyunca sıcak ve yağışlı ekvatoral iklim hüküm sürür. Yıl içinde sıcaklık değişmesi 10 C civarındadır. Yıllık ortalama sıcaklık 27 C dolayında seyreder. En sıcak ay ortalaması 32 C – 33 C, en soğuk ay ortalaması ise 22 C -23 C dır. Bir bölümü devamlı yeşil gür yağmur ormanları ile kaplıdır. Bunların bir bölümü el değmemiş bakir ormanlardır. Ormanlarda yaprak dökmeyen ağaçlar, bambular, sarmaşıklar ve aralarında yaklaşık 300 çeşit orkidenin de bulunduğu tropik bitkiler yetişir. Akarsu boylarında mangros ormanlarının yer olduğu kesimde yaban hayatı da zengindir. Ormanlarda fil, panter, kaplan, çift boynuzlu gergedan, tavşan, uçan kurbağa, dev yarasalar, uçan sincaplar, kertenkele, timsahlar ve 150’den fazla yılan çeşidi bulunur. Ayrıca bölgede çeşitli balıklar ve böcekler de yaşar. Bunların hepsini korumak için tabiatı koruma alanları kurulmuştur.

NÜFUSU VE YERLEŞMESİ Ülkede, Çinliler, Hintliler ve Malaylılardan oluşan etnik gruplar bulunur. Bu etnik karışım, zengin bir kültürü doğurmuştur. Ancak ülkede zaman zaman etnik gruplar arasında çatışlar olmaktadır. Malakalılar 1414’te hükümdarın Müslüman bir prensesle evlenmesi üzerine İslamiyet’e geçmişlerdir. islami kurallara sıkı sıkıya bağlı olan Malezyalı Müslüman topluluklarda kadınlar başörtüsüyle dolaşırlar. Malezyanın işlek bir deniz yolu üzerinde olması nedeniyle Asya kökenli çeşitli hakların kaynaştığı Malezya’da çok sayıda yerli ve göçmen hak birlikte yaşar nüfusunun çoğunluğunu oluşturan Malaylar hemen hemen tümüyle Müslüman’dır. Üçte birlik bir kesimi oluşturan Çinliler ise Konfiçyusçuluk, Budacılık veya Taoculuğa inanırlar. Ülkede yaşayan diğer önemli haklar arasında Hintliler, Pakistanlılar, Tamiller, Doyaklar, Melancular.

Nüfusun yarıdan fazlası kırsal alanlarda yaşar ve ziraatle uğraşır. Ülkede yerliler yanında koloni döneminde gelip yerleşen yabancılar (Çinliler, Hintliler) da bulunur. Bunlar ticaret, bankacılık işlerinde ve tarımsal işletmelerde çalışmaktadır. Müslüman nüfusun çoğunlukta olduğu ülkede değişik bir mimari tarzında yapılmış camiler görülür. Nüfusun büyük bir bölümü (%80) Malay adasının batı bölümünde yaşar. Kırsal yerleşmelerde küçük köyler yaygındır. Bunlar, deniz kıyısında, akarsu ve ormanların kenarlarında görülür. Geleneksel evlerin yapımında ağaç malzeme kullanılır; evler, yabani hayvanların özellikle sürüngenlerin girmesini önlemek için direklerin üzerine yapılır.

SANAYİ VE TARIM Malezya ekonomisi kauçuk, palmiye yağı, petrol, kalay, kereste ve sana. mallarının üretimine ve dış ülkelere satımına dayanır. Yeryüzündeki doğal kauçuk üretiminin üçte birinden fazlasını batı Malezya sağlar.
Kauçuktan sonra en önemli tarım ürünü pirinçtir. Son yıllarda çiftçiler yeni tarım yöntemleri ve değişik tohumlar kullanarak çok daha fazla ürün olabilmektedir. Palmiye yağı da dışarıya satılan önemli üründür. Ne var ki, Malezyainın yiyecek üretimi gereksinimini karşılamaktan uzaktır ve gıda ürünleri dışarıdan alınmaktadır. Hindistancevizi hem yiyecek, hem de yağı için yetiştirilir. Öbür ürünleri tatlı patates, sagu, tütün, kenevir, kakao, biber ve şeker kamışıdır. Ananas plantasyonlan (büyük çiftlikler) ve turunçgillerin üretimi de yaygındır. Çinli bostancılar, yerel topluluklar için sebze yetiştirdiler.

HAYVANCILIK Süt üretimi için sığır, manda, domuz ve kümes hayvanları beslenir Denizde ve akarsularda bol balık vardır.

TİCARET Saravak ve Sabah’ta yağmur ormanlarında elde edilen kereste, önemli bir dış ticaret ürünüdür. Malezya 1985’te başladığı otomobil üretimini günümüzde yılda 110. 000 adete çıkarmıştır. Kısa zamanda üne kavuşan prota marka oto-mobiller Endonezya, Singapur ve İngiltere gibi ülkelere ihraç edilir. Malezya aynı zamanda elektronik endüstrinin de uluslar arası merkezi ve dünyanın en büyük disk sürücü üreticisi konumundadır. Kısacası Malezya hem doğal kaynakların zenginliği, hem de modern endüstrisini kurmuş olmasından dolayı şanslı bir ülkedir.

KAPALI EKONOMİ Eylül 1998’de Başbakan Mahatin Muhammed, ülke parasına bağımsızlık kazandırarak Asya krizinin etkilerinde uzak kalma ve global ekonomiyle finansal çevrelerin ülke ekonomisi üzerindeki yıpratıcı etkilerini durdurmak amacıyla, tüm dünyayı şaşkınlığı düşüren bir dizi önlem aldı. Özellikle para transferine karşı sınırlan kapayan ve döviz kullanımım izne bağlayan kararlar, global kapitalizmin iflasının bir göstergesi olarak yorumluyor.

ULAŞIM Malezya demiryoluyla Singapur ve Tayland’a bağlanır. Ülke, çok gelişmiş bir karayolu ağına sahiptir. Doğu Malezya’dan büyük şehirler ve kasabalar bir-birine düzgün yollar ile bağlanır. Irmak ulaşımı da önemlidir. Deniz taşımacılığı son derece önemlidir. En işlek limanlan arasında Pinang, Kelang, Kuchin, Labuan ve Kota Kinobdu sayılabilir. Kuala Lumpur, Kuching ve Kota Kinobolu havaalanları dış seferlerin yanı sıra eyaletler arası ulaşımı da sağlar.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.