Cinler Kimlere Görünür? Kimlere Gelir?

Cinler eğer insanlarla birlikte oluyor ise buna mir, çocuklara bela oluyorsa ervah, kötü karakterli bir cin ise şeytan, bunların üstünde yer alanlarına marid, en güçlü cinlere ise ifrit adı verilir. Cinlerin erkeklerine hubs, kadınlarına ise habais adı verilir. Cinlerin ne hacmi vardır nede kütlesi. Gerçek dünyada değil de başka bir dünyada yaşadıklarına inanılır. Halk arasında yaygın olan söylentilere göre cinler erkek, periler ise kadındır. Cinler de tıpkı insanların yaşam tarzları gibi bir hayat yaşarlar. Onlarında ailesi mevcuttur, doğup, yaşayıp, üreyip ve tıpkı insanlar gibi ölürler.

Cinlerin de insanlar gibi bir idealleri ve inançları mevcuttur. Yukarıda da yazdığımız gibi bir insan ne yaparsa onlarda aynısını yaparlar; evlenirler, yiyip içerler, günlük yaşamlarını sürdürürler ve arkadaşlıklar kurarlar. Ömürleri ortalama olarak 800 yıl ile 1000 yıl arasında değişir. Kuran-ı kerim cinlerden bahsederken onların dumansız ateşten yaratıldıklarını söyler. Yani bundan yola çıkarak cinlerin enerji birikimi olduğunu öğrenmekteyiz. Cann isminde ki bir varlık ilk cin olarak kabul edilmektedir. “CANN’ı da yalın bir ateşten yarattı.” (Rahman suresi 15. ayet). Kuran-ı kerimin birçok ayetinde cinlerden bahsedilmektedir.

Dünyanın tamamı ateş dahi olsa cinlerin dünyaya çok rahat inebildikleri, gökyüzünde ışık hızında gezebildiklerinden bahsedilmektedir. Kuran-ı kerimden öğrendiğimiz bir başka bilgi de cinlerin dünyadan ve dünyanın çevresinden ayrılamadıklarıdır. “Ben o cinleri de insanları da ancak bana kulluk etsinler diye yarattım” (zariyet suresi 56. ayet). İnsanlar herkesten her şeyden üstün olduğu gibi cinlerden de üstündürler. İnsanlarda var olan üstün duygular cinlerde bulunmamaktadır. Mantıktan ve muhakeme yeteneklerinden yoksundurlar. Zekâlarını tam anlamıyla kullanamamaktadırlar. Cinlerin en önemli yetenekleri ise insanların bilinçaltına girip onları etkilemeleridir. Cinlerin bir diğer özelliği ise çok hızlı hareket ederler, her şeyin şeklini alabilirler.

Biz nasıl bu dünyayı kullanıyorsak onlarda bu dünyayı kullanabilmektedirler. Gurup gurup yaşayıp kabile hayatları mevcuttur. İyi huylu olan cinler insanların korkmaması için kendilerini çok fazla göstermezler, fakat kötü huylu olan cinler kendilerini tehlikede hissettikleri zaman görünürler. Cinler insanları öldüremezler çünkü Allah bunu onlara yasaklamıştır. Cinler kademelere ayrılır. Bu kademelerin isimlerini hüddam, ifrit şeklinde sayabiliriz. Bir cin Müslüman ise asla insanlara zarar vermezler. Kendilerini hayır işlerinde kullanırlar bu işler ile ilgili görevlerde yer alırlar. Gayb âlemi cinlerin yaşadığı âlemdir. Berzah âlemi ise öldükten sonra bulundukları âlemdir.

Cinlerin insanlara zarar verme sebepleri nelerdir?

 • Şeytana yardımcı olmak için Müslümanları hedef alırlar
 • Kendilerini insanlardan üstün gördükleri için ve bunu insanlara kanıtlamak adına zarar verirler.
 • İnsanoğlu cinleri asla göremezler ve göremedikleri için istemeden zarar verirler. Cinler de intikam duygusu için insanlara zarar vermeye başlarlar.
 • Büyü ve sihir yapıldığı zaman zarar verebilirler.
 • Cahil olan insanlar cin çağırdığı takdirde onlara zarar verebilirler.
 • Bir cin insana âşık olabilir. Tıpkı insanlarda olduğu gibi onlarda sevdiğini diğer insanlardan kıskanırlar ve bu yüzden âşık olduğu kişiye musallat olabilirler.
 • Bazı cinler zalimdir ve ortada hiçbir neden yokken insanlarla uğraşmaktan zevk alırlar. Genelde aşırı bir şekilde kızan insanlara, yine aşırı derecede korkan insanlara ve Allah’tan tam anlamıyla uzaklaşan insanlara musallat olabilirler.
 • Çok fazla şehvetli olan bir insana da cinlerin musallat olduğu bilinmektedir.

Kuran-ı kerim’de yer alan cinler ile alakalı ayetler

 • O gün Allah şöyle diyecektir: “Ey cin ve insan topluluğu! İçinizden size âyetlerimi anlatan ve bu gününüzün gelip çatacağı hakkında sizi uyaran peygamberler
  gelmedi mi?” Onlar şöyle diyecekler: “Biz kendi aleyhimize şahitlik ederiz.” Dünya hayatı onları aldattı ve kâfir olduklarına dair kendi aleyhlerine şahitlik ettiler.
 • Cinleri de daha önce dumansız ateşten yaratmıştık.
 • Bir de cinleri Allah’a bir takım ortaklar yaptılar. Oysa onları o yarattı. Bilgisizce Allah’a oğullar ve kızlar da uydurdular. O, onların niteledikleri şeylerden uzaktır, yücedir.
 • İşte böylece biz her Peygambere insan ve cin şeytanlarını düşman kıldık. Bunlar aldatmak için birbirlerine yaldızlı laflar fısıldarlar. Rabbin dileseydi bunu
  yapamazlardı. O halde onları iftiralarıyla baş başa bırak.
 • Allah şöyle der: “Sizden önce gelip geçmiş cin ve insan toplulukları ile birlikte ateşe girin.” Her topluluk (arkasından gidip sapıklığa düştüğü) yoldaşına lanet eder.
  Nihayet hepsi orada toplandığı zaman peşlerinden gidenler, kendilerine öncülük edenler için, “Ey Rabbimiz! Şunlar bizi saptırdılar. Onlara bir kat daha ateş azabı
  ver” derler. Allah der ki: “Her biriniz için bir kat daha fazla azap vardır. Fakat bilmiyorsunuz.”
 • Andolsun biz, cinler ve insanlardan, kalpleri olup da bunlarla anlamayan, gözleri olup da bunlarla görmeyen, kulakları olup da bunlarla işitmeyen birçoklarını
  cehennem için var ettik. İşte bunlar hayvanlar gibi, hatta daha da aşağıdadırlar. İşte bunlar gafillerin ta kendileridir.
 • De ki: “Andolsun, insanlar ve cinler bu Kur’an’ın bir benzerini getirmek üzere toplansalar ve birbirlerine de destek olsalar, yine onun benzerini getiremezler.”

2 Yorum

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.