Kuraklık Nedir? Nedenleri Ve Sonuçları Nelerdir?

Yağmurun yağmadığını, su kaynaklarının tamamen tükendiğini düşünün. Musluklarınızdan tek damla su akmasa, barajlar tamamen boşalsa, hiç bir yerde içecek suya ulaşamayacak bir kuraklık ile karşı karşıya kalsanız… Böyle bir ortamı zihninizde canlandırmak dahi sizi ürkütür öyle değil mi?

Oysa şimdiye dek bu tarif ettiklerimizle karşı karşıya kalan milyonlarca insan olmuştur. Üstelik halen bu ürkütücü sahnenin bizzat içinde yaşayan çok büyük bir kitle yaşamını idame ettirmeye çalışmaktadır.

Bir bölgede ihtiyaçtan daha az su varsa, bu o bölgede kuraklık olduğu anlamına gelmektedir. Kuraklığın çeşitli sebepleri vardır. Bu sebeplerden bir tanesi yaz sıcaklarıdır. Yaz sıcaklarının fazla oluşu şiddetli buharlaşma ve aşırı su kaybına sebep olan Sıcaklarla birlikte yağış rejimlerinin düzensizleşmesi, tarımın tamamen sulama sistemine dayandırılması, sıcaklığa da yapılarak şiddetli buharlaşma ile aşırı su kaybı kuraklığa zemin hazırlayabilen etmenlerdir.

Yağışın belirgin bir biçimde normal değerlerin altına düşmesi meteorolojik kuraklık olarak tanımlanır. Toprakta bitkinin ihtiyacını karşılayacak miktarda su bulunmamasına tarımsal

kuraklık denir. Bu durum, hem nem kaybında hem de su kaynaklarında kıtlık oluştuğu zaman meydana gelir. Bir de hidrolojik kuraklık vardır. Bu durum da yeraltı su kaynakları, yüzey suları veya yağış periyotlarının etkisi ile ilişkilidir.

Yağışların yetersiz olduğu yıllarda, tarımdaki olumsuzluklar hemen kendini gösterir. Çünkü bu yıllarda hem yüzeysel sular hem de depolanmış baraj suları azalır. Mevcut su azlığı, tarımda önemli sıkıntılar ortaya çıkarır. sıkıntılar bazen tek bir ülkenin sorunu olmaktan çıkar peki ülkeyi ilgilendiren bir mesele halini alır. Bazen yaşanan sıkıntısı, ülkeler arasında siyasi gerginliğe yol açar. Kısaca kuraklık sorunu, bölgenin sosyoekonomik dengesini zaman zaman bozacak boyutlara varır.

Tarımsal suyun eksikliği ile tarımsal verim düşer, bitki örtüsü büyük tahribat görür. içme ve kullanma suyu ele eksikliği sonucunda açlık, kıtlık, susuzluk ve buna bağlı olarak çeşitli bulaşıcı hastalıklar meydana gelebilir. Barajlar yeteri kal dolmaz ve bunun sonucunda, tarımsal alanlar susuz kalır elektrik sıkıntısı çekilir. Dolayısıyla kuraklık, dünyanın önemli sorunlarından biridir. Kuraklıktan dolayı, dünya da yıl yüzlerce insan ölmekte ve hayvanlar telef olmakta& Ancak yukarıda sıraladığımız çeşitli kuraklık sebeple önce bu duruma zemin hazırlayan asıl konu küresel ısınma Küresel ısınmanın etkilerinden bir tanesi atmosferde m gelen sera etkisidir.

Atmosferimiz çeşitli gazlardan oluşmaktadır. Atmosferdeki gazlar, yeryüzündeki ısının bir kısmını tutar ve yer yüzünün kaybına engel olurlar. Atmosferin, ışığı geçirme ve ısıyı tutamam özelliği vardır. Atmosferin ısıyı tutma yeteneği sa suların sıcaklığı dengede kalır. Böylece nehirlerin ve okyanusların donması engellenmiş olur. Bu şekilde oluşan atmosferin ısıtma ve yalıtma etkisine “Sera etkisi” denir.

Yeryüzü, üzerine düşen Güneş ışınları ile aynı miktarda enerjiyi uzaya geri yansıtma özelliğine sahiptir. Kızılötesi ışınlar atmosfer içinden geçer. Atmosferde yer alan ve çeşitli molekül kümelerinden oluşan koruyucu katman, karbondioksit gazın’ da içermektedir. Bu katman uzaya doğru yansıyan radyasyonu bir süre tutar ve yeryüzünün ısınmasına neden olur. Tıpkı seralardaki güneşin emilimi gibi atmosfer, güneş radyasyonu içeri girmesine izin verip büyük miktarının dışarı çıkmasına engel olmaktadır. Bunu güneş altında kalmış ısıyı iyice içine hapsetmiş bir arabaya benzetebiliriz. Günümüzdeki tehlike ise, karbondioksit ve diğer sera gazlarının miktarındaki artışın bu doğal sera etkisini şiddetlendirmesinde yatmaktadır.

Binlerce yıldır dünyamızdaki karbon kaynakları sabit durumda iken, şimdi insan aktiviteleri bu sabitliği bozmaktadır. Nüfus artışının süratle yükselişe geçmesi ihtiyaçların büyümesine sebep olmuştur. Bunun sonucunda da fosil yakıtların tüketimi artmış, ormanlar yok edilmiş, aşırı tarım gibi pek çok sebep, büyük miktarlarda karbondioksit ve diğer sera gazlarının atmosfere salınmasına sebep olmuştur.

Karbondioksit ve ısıyı tutan diğer gazların miktarındaki artış atmosferin ısısının yükselmesine neden olur. işte bu da küresel ısınmayı meydana getirir. Küresel ısınmaya bağlı olarak dünyanın bazı yerlerinde kasırgalar, seller olurken bazı bölgelerde de şiddetli kuraklıklar görülebilir. İşte küresel ısınmanın en önemli sonuçlarından biri kuraklıktır. Küresel ısınma nedeniyle bozulan denge insanlar üzerinde oldukça tahrip edici etkiler meydana getirir. Sıcaklıkların artmasıyla birçok rahatsızlığın ortaya çıkabildiği gibi, çeşitli bulaşıcı hastalıklar da normalden çok daha hızlı yayılabilir.

Son 105 yıllık süre içinde 19’00-2005 yılları arasında toplam 822 kuraklık: olayı yaşanmıştır Bunun %57’si Afrika, %20’si Asya kıtasındadir. kuraklıktan ölen insan sayısı 10 milyonu aşmıştır.

2005 yılı itibariyle, Dünyada Yaklaşık 24 bin köy, 1.400 kilo-metre tren yolu, 30 bin kilometre karayolu, 50 bin kilometre kanal ve suyolunun daimi olarak çölleşme tehdidi altında bulunduğu, 250 milyonu aşkın kişinin çölleşmeden doğrudan etkilendiği bildirilmiştir.

Dünya’ da, 1900’lı yıllara damgasını vuran en önemli 15 meteorolojik afetten ilk 6’sını kuraklıklar oluşturmuştur. Bu kuraklıklar, Çin, Ukrayna, Rusya, Hindistan ve Afrika’nın Sahel bölgesinde yaşanmıştır. 1921-22 yıllarında Ukrayna ve Rusya’nın Volga bölgesini etkileyen kuraklıkta 250,000 ile 5 milyon arasında insan ölmüştür.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.