Toprak Altında Yaşayan Canlılar Nelerdir? İsimleri, Özellikleri

Yeryüzünde yaşayan sayısız ve çok çeşitlilikte canlılar bulunmaktadır. bu canlılar gerek kendi yaşamlarını sürdürmekte gerekse biz diğer canlıların yaşamını sürdürebilmesi için çok çaba sarf etmektedirler. Canlılar yeryüzünde yaşadığı kadar yer altında da yaşamlarına devam etmektedirler.

Çoğu canlının konakladığı ve hemen hemen yaşamının büyük çoğunluğunu yer altında geçirdiğini söylersek yanlış söylemiş olmayız. Yer altında ve yer üstünde sayıları hesaplanamayacak kadar fazla türde mikroorganizmalar ve canlılar mevcuttur.

Yer altında yaşayan canlılar sadece yer altında yaşam sürdürmemektedirler aynı zamanda toprağın zenginleşmesi ve canlı kalması için de çoğu görevi üstlenmiş durumdadırlar.

Yer altında yaşayan canlılar toprağın altında girişli ve çıkışlı tüneller kazarak toprağın nefes almasını ve toprakta bulunan maddelerin sürekli karışmasını sağlamaktadır.

Yer altında yaşayan canlılar özelliklede küçük yapıdaki canlılar toprağın içerisinde sürekli olarak çukurlar ve delikler açtığından toprağın daha fazla su emmesine de zemin hazırlamaktadır. Yer altında yaşayan canlılar şunlardır;
Köstebek, sincap, karıncalar, solucanlar ve fare gibi hayvanlardır.

Canlıların yaşamlarını sürdürüp devam ettirebilmeleri için mikroorganizmalar ihtiyaç duyarlar. Toprakların verimli olması içinde mikroorganizmalar önemli unsurladır. Canlı yaşamında etkili olan faktörlerin düzenli olarak devam etmesi de mikroorganizmalar sayesinde gerçekleşmektedir.

Yer altında yaşayan canlılar ve özellikleri nelerdir?

1) Solucanlar ve özellikleri; boyları 1 mg nin altında doğarlar daha sonra 15 mg ye kadar ulaşabilen ince uzun çubuk şeklinde ancak gövdeleri silindir şeklinde olan canlılardır. Solucanların duyu ve solunum organları bedenini saran deriden meydana gelmektedir. Küçük çok sayıda halkanın yan yana dizilmesiyle solucan vücudu oluşmaktadır. Solucanların beslenme şekli tamamen topraktır.

Toprağı yutarak içerisindeki besinlerle yaşamlarına devam ederler. Solucanlar toprağın altında en fazla 2 metreyi bulan derinliğe inebilirler. Bu iniş sayısı nemli topraklarda 50 cm e düşmektedir. Solucanların üreme şekli çiftleşerek gerçekleşmektedir.

Solucanlar çift cinsiyet olarak bulunmaktadır. yumurtlama süreleri 2.5 ay ile 3 ay arasında değişmektedir, çok sayıda kozalak bırakırlar ancak kozalaktaki her yumurtanın yaşama şansı bulunmamaktadır. Daha sonradan 1 mg ölçüsünde yavrular dünyaya gelmektedir.

2) Köstebekler ve özellikleri; köstebeklerin yaşam alanı tamamen yer altın kanal ve tünelleridir. Bu tünelleri kendileri kazmaktadır. Toprak çeşidi ne olursa olsun köstebekler için fark etmeksizin o toprağı kazarak kendileri için yaşam alanı oluştururlar. Köstebeklerin bir kısmı da suyun içerisinde yaşamaktadır.

Köstebeklerin toprağı kazmasının yanı sıra tarım alanlarına zarar verdiği de söylenebilir. Köstebekler memeli hayvanlar omurgasız hayvanlardır. Çoğu köstebeğin görme yetisi yoktur daha doğrusu görme yetisini kaybetmiştir. Köstebekler ağaç kökleri ile beslenmektedirler.

3) karıncalar ve özellikleri; Karıncalar hem yeryüzünde hem de yeraltında yaşamlarını sürdürürler. 14. 000 e yakın çeşidi bulunmaktadır. karıncalar koloni şeklinde yaşamlarını sürdürürler. Karıncaların boyları yaklaşık olarak 0,75 mm ile 52 mm arasındadır. Karıncalar boyutlarına nazaran oldukça güçlüdürler. Kendi boylarının ve ağırlıklarının çok üstünde ağırlık taşıyabilme özelliğine sahiptirler.

4) Yılanlar ve özellikleri; Yılanlar yer altında ve yer üstünde yaşamlarını devam ettiren ayaksız ve et ile beslenen canlılardır. Yılanların çenelerinde inanılmaz güçlü eklemleri bulunmaktadır. bu yüzdendir ki kendilerinden büyük parçaları bile yutabilirler. Yılanların boyutları 10 cm ile 15 metre arasında değişmektedir.

5) kirpiler ve özellikleri; Kirpiler toprak içerisinde veya ağaç oyuklarında yaşamlarını sürdüren 2-2,5 cm boyutlarında dikenli bir hayvan türüdür. Ortalama yaşam süreleri 18 yıl kadardır. Kirpiler genellikle et ile beslenen canlılardır.
Kunduzlar ve özellikleri;

Kunduzlar kemirici ve memeli canlılardır. Yaklaşık olarak 30 kg kadar ağırlığa sahiptirler. Grup halinde yaşarlar. Kunduzların en dikkat çekici yanları sivri ve delici dişleridir. Ağaç kabuğu, ağaç gövdesi ve su bitkileri ile yaşamlarını sürdürürler. Yaklaşık olarak 30 yıl kadar yaşam süreleri bulunmaktadır. gebelik dönemleri 3 ay 10 gün kadar sürmektedir. Çift cinsiyetli hayvanlardır.

1 Yorum

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.