Lenf Dolaşımının Görevleri Nelerdir?

Lenf Dolaşım Nedir?

İnsanda kan dolaşımıyla bağlantılı ikinci bir dolaşım daha vardır. Bu dolaşım kanın kaybettiği maddeleri tekrar kana kazandırmanın yanında, diğer bazı görevler de yapar.

Lenf Dolaşımının Görevleri

 • Doku sıvısının fazlasını ve kanın kaybettiği proteinleri kana geri kazandırır. Böylece kanın ve doku sıvısının protein derişimini ve miktarını belirler.
 • İnce bağırsak sindirimi sırasında lenf kılcallarına emilen yağları ve yağda eriyen vitaminleri kana kazandırır.
 • Vücudun savunmasına yardım eder. Lenf damarları boyunca lenf düğümleri adı verilen yapılar yer alır. Lenf düğümlerinin boşlukları savunma için özelleşmiş akyuvarlarla doludur. Bu hücreler burada geçen sıvıyı enfeksiyon etkenleri (bakteri, virüs) bakımından denetler ve onları fagositozla yok eder.

Lenf dolaşımı lenf kılcalları, lenf toplardamarları, lenf düğümleri ve kanallardan oluşur.

Lenf kılcalları kan kılcalları gibi vücudun büyük bir kısmına yayılmıştır ve tek tabakalı endotelden oluşmuş-tur. Doku sıvısının içindeki uçları kapalıdır. Doku sıvısına, özellikle doku sıvısındaki proteinlere karşı oldukça geçirgendir. Lenf kılcalları küçük lenf toplardamarlarına, onlar da daha büyük lenf toplardamarlarına bağlanır. Bu yapılar birleşerek lenf kanallarını oluşturur. Lenf kanalları toplardamarlar üzerinden kana bağlanır.

 • Vücudun sol tarafındaki lenfi toplayan sistem göğüs kanalı yoluyla sol köprücük altı toplardamanndan kana karışır.
 • Vücudun sağ tarafındaki (beynin sağ yarısı, sağ kol ve göğsün sağ bölgesi) lenf ise büyük lenf damarı yoluyla sağ köprücük altı toplardamarından kana karışır. Daha sonra sağ ve sol köprücük altı toplardamarlarından gelen kan üst ana toplardamarında birleşerek, kalbin sağ kulakçığına taşınır.
 • Lenf dolaşımında atardamar yoktur.
 • Lenf dolaşımı kan dolaşımının atardamar kısmına bağlanmadığından, kalp tarafından oluşturulan basınçtan etkilenmez. Onun için lenf sıvısının hareketi,

İskelet kaslarının kasılıp lenf damarlarını sıkıştırması

Lenf damarlarında tek yönlü açılan kapakçıklar yardımıyla gerçekleşir.

Ödem

Vücut dokularında normalden fazla sıvı bulunmasına ödem denir. Sıvının hücreler arası bölgede toplanması hücre dışı ödem olarak adlandırılır. Hücre dışı ödemin bazı önemli nedenleri şunlardır;

 • Kılcal damarlardaki kan basıncının artması
 • Böbreklerin aşırı su ve tuz tutması
 • Kan plazması proteinlerinin azalması
 • Lenf damarlarının tıkanması
 • Kanser
 • Karaciğer hastalıkları
 • Yanıklar
 • Hareketsizlik

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.