Yunus Emre Kimdir? Nerelidir? Hayatı Eserleri ve Şiirleri

1240 yılında doğmuş olan yunus emre tarihler 1321’i gösterdiğinde dünyaya veda etmiştir. Birçok ünlü şairin doğduğu yer gibi yunus Emre’nin de nerede doğduğu hakkında elimizde net bir bilgi bulunmamaktadır. Fakat bazı kaynakları ele aldığımız zaman Eskişehir’in Mihalıççık ilçesinde ki sarı köyde hayatını devam ettirdiği tahmin edilmektedir. Yunus Emre’nin hayatı ile ilgili net bilgiler elimizde olmamakla birlikte bazı hikâyeler yer almaktadır. Bu hikâyelere göre; okulda başarısız olan yunus emre okuma ve yazmayı öğrenmekte çok zorluk çekmektedir. Bundan dolayı yunus Emre’nin babası onu okuldan alıp hem işlerin başına getirmiş hem de o işlerde çalışmasını sağlamıştır.

Yunus Emre Kimdir? Hayatı Ve Eserleri?Yunus Emre’nin hayatı bundan böyle çiftçilik yaparak devam etmiştir. Günler böylece akıp giderken hacı bektaş-ı veli ile tanışma fırsatı eline geçmiştir. Bu tanışmadan sonra ise bugün herkesin bildiği yunus emre olma yoluna ilk adımı atmış olmuştur. Hacı bektaş-ı veli ile yunus Emre’nin tanışması o yıllarda hüküm süren kuraklık ve kıtlık sayesinde meydana gelmiştir. Ailesi için hacı bektaş-ı veli’nin yanına giden yunus emre ondan buğday istemiştir. Onun efendi ve sakin tabiatından etkilenmiş olan hacı bektaş-ı veli Yunus Emre’yi taptuk Emre’nin yanına göndererek ikisinin tanışmasına vesile olmuştur.

Bir derviş olan yunus emre kendi dergâhında birçok kişiyi misafir eder. Yunus Emre’ye ise kendi dergâhında odun taşıma görevini vermiştir. Uzun yıllar odun taşıma görevini yapan yunus emre zaman geçtikçe dürüstlüğü ve efendiliği ile taptuk Emre’nin takdirini kazanmayı bilmiştir. Yunus Emre ayrıca Anadolu’da ki Türkçe şiirinin öncüsü olarak kabul edilmektedir. Mutasavvıf, filozof, tasavvuf, halk şairi ve ayrıca İslam düşünürüdür.

Emre ismi ne anlama gelmektedir?

Anadolu’da birçok ozanın, aşığın ya da dervişin asıl isimlerinin yanında birde emre ismini görebiliriz. Yunus emre ve taptuk emre gibi… Emre isminin Türkçede ki karşılığı âşıktır. Emre sözcüğünün imre kavramıyla bağlantılı olduğu kabul edilir.

Yunus Emre’nin fikri ve edebi kişiliği hakkında bilgiler

Yunus emre din ile ilgili eserler vermeye çalışmıştır. Allah’ı yüceltme, ona karşı beslenen sevgi dolu duyguları dile dökmek için meydana getirilen ilahi türünün öncüsüdür. Eserlerinde Allah aşkı, insan sevgisi gibi duyguları işleyen Yunus Emre mutasavvıf şairlerimizin içinde yer alır. Yunus Emre’yi edebiyatçı olarak ele aldığımız zaman eserlerinde yer alan sade ve saf Türkçe ön plana çıkmaktadır. Çok eski zamanlarda eser vermiş olsa bile bugün eserlerini okuduğumuz zaman çok rahat bir şekilde anlayıp okuya biliriz.

Yunus Emre’nin eserleri ile ilgili bilgiler

 • Divan: Yunus Emre’nin şiirlerinin için yer aldığı kitaba verilen isimdir. Aruz ölçüsü ve hece ölçüsü ile yazılan şiirlerdir. Fatih kopyası, Nuruosmaniye kopyası, Yahya efendi kopyası, Kahraman ya da Karaman kopyası, Balıkesir kopyası, Niyazi mısri kopyası, Bursa kopyası adı verilen kopyalar bulunmaktadır.
 • Risaletü’n – nushiyye: 1307 yılında yazıldığı tahmin edilmektedir. Risaletü’n nushiyye mesnevi şeklinde yazılmıştır. 573 beyitten meydana gelmektedir. Dini, tasavvufi, ahlaki bir kitap olma özelliğine sahiptir. Bir başka anlamı ise öğütler kitabıdır.

Yunus Emre’nin sözleri nelerdir?

 • İyi sözün aslın bilen derdi bu söz nerden gelir
  Söz aslını anlamayan sanır bu söz benden gelir
 • Zehirle pişmiş aşı, kim yemeye gelir.
 • Çok mal haramsız, çok söz yalansız olmaz.
 • Bütün âlemi bir şahsiyette toplamak, Cenab-ı Hakka zor gelmez.
 • Kasdım budur şehre varam Feryâd u figan koparam.
 • Ne elif okudum ne cim, varlığındadır kelecim
 • Gönül kitabından okur, eline kalem almadı.
  Bundan dahı virdün bize, ol huriyi çüft ü halâl
 • Andan dahi geçti arzum, azmüm sana kaçmağ-i çün.
 • Mevlâna Hüdâvendigâr bize nazar kılalı
 • Anun görklü nazarı gönlümüz aynasıdır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.