İbni Rüşd Kimdir? Hayatı, Buluşları Ve Eserleri Nelerdir?

Endülüslü Arap, filozof, hekim, matematikçi, astronomi bilgini ve fıkıh alimi. Tam adı, Muhammed bin Ahmed’dir. Babası Ahmed, Kurtuba kadısıydı. Dedesi, Ehl-i sünnet alimi olan Muhammed İbn-i Rüşd olup bu nedenle İbn-i Rüsd olarak tanınmıştır. Batı dünyasında Averres olarak tanınır.

İbn-i Rüsd 1120 yılında Kurtuba’da doğdu, eğitimine küçük yaşında başladı. İlk olarak dönemin tanınmış hocalarından fıkıh, kalem ve arap edebiyatı alanlarında dersler aldı.

Zamanın ilim merkezi olan Kurtuba’da fizik, tıp, astronomi ve felsefe öğrenimi gördü. Bu konularda çok sayıda eser verdi.

Hükümdar Ebu Yakub Yusuf’un şahsi doktorluğunu yaptı. Kutuba kadılığı görevine getirildi. Kadılkubatı, yani kadılar kadısı oldu.

Batı’da en çok tanınan ve en etkili İslam filozofu olarak kabul edilen İbn-i Rüşd, özellikle, kapsamlı Platon ve Aristo analiziyle tanınıyordu.

Ruhun ölümsüzlüğü, evrenin sonsuzluğu gibi düşünceleri Orta Çağ Hristiyan düşüncesini etkiledi, İbn-i Rüşdçülük (Averrosim) diye tanınan akımın ortaya çıkmasına sebep oldu. Çalışmaları, 17. yüzyıla kadar skolastisizmi şekillendirdi.

İbn-i Rüşd’ün Thomas Aquinas üzerinde önemli bir etkisi bulunduğu düşünülmektedir. Eserlerinin İbranice tercümeleri ise İbrani felsefesi üzerinde kalıcı bir etki bıraktı.

Matematik, astronomi ve coğrafya alanlarında söz sahibi olan İbn-i Rüşd bu konularda eserler yazdı. Kristof Kolomb, 1498’de yazdığı mektupta İbn-i Rüşd’ün, Amerika’nın varlığı hakkında kendisine fikir verdiğini bildirmektedir.

Dönemin en büyük doktorlarından biri olan İbn-i Rüşd’ün tıp alanında on altı eseri bulunmaktadır. Bu eserler arasında en ünlüsü, hastalıkları tek tek ele alarak incelediği Külliyet fit-Tıp’dır.

Gözün retina tabakası ve işlevleri üzerine çalışma yapan İbn-i Rüşd, retina tabakasının fonksiyonunu bilimsel olarak açıklayan ilk tıp bilginiydi.

Eserleri

İbn-i Rüşd’ün tıpla ilgili eseri Avrupa’daki üniversitelerde der kitabı olarak kabul edilir.

İbn-i Rüşd’ün diğer bazı eserleri şunlardır: Mukaddemat, Nihayet-ül-Müctehid, Et-Tahsil, Kitab-ül-Hayevan, Şerhul Urcuze fit-Tıp, Şerhu Kitab-üs-Sema vel-Alem li-Aristotelles, Kitabü Mabadet-Tabia’dır

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.